Från slott och befästning till upplevelsecentrum - Fästningen vandrarhem

Från slott och befästning till upplevelsecentrum

Varbergs fästning är en av världens bäst bevarade medeltida fästningar. Klippan som fästningen är byggd på har kallats Wardberget långt innan fästningen och staden Varberg fanns. Ward betyder vakt. Klippan uttnyttjades som bevakning och man tände eldar, vårdkasar, som signal till försvar.

Slott och befästningar

Slottet som fästningen är byggd kring grundlades i slutet av 1200-talet. Murar och befästningar är från 1500- och 1600-talet, och efter kriget mellan Sverige och Danmark 1563-1618 byggde danskarna om borgen till en fästning med stora stenklädda jordvallar och bastioner. Stenmurarna kring borggården räckte inte längre som försvar emot den nya tidens kanoner.

Från fånghålor till celler

När freden i Brömsebro slöts 1645 bestämdes att Halland och Varberg skulle tillhöra Sverige. Fästningen har sedan 1600-talet använts till att förvara fångar i men den stora fångepoken var 1848-1881 då 400-500 interner vistades här samtidigt. Fångarna sysselsattes främst med stenhuggeri. 

Bevarat och ombyggt

År 1856 byggdes Kronohäktet med de cellfängelser som är bevarade och där man idag kan bo. En del av de gamla fånghålorna finns också kvar att beskåda, men här bor det bara spindlar så vitt vi vet.

Vandrarhemmet erbjuder också mer moderna rum inredda i de gamla 1700- och 1800-talsbyggnader, som tidigare tjänat som bland annat bageri och lasarett.

Ett populärt besöksmål

Idag är Varbergs fästning ett populärt besöksmål och lite av ett upplevelsecentrum. Förutom Fästningens B&B/Vandrarhem med flera olika typer av boende- och konferensmöjligheter, finns på området idag en restaurang i Hus 13 och Hallands kulturhistoriska museum.